Onze oplossingen: werkwijze

Ons hulpaanbod is:

  • laagdrempelig
  • op maat
  • in principe kortdurend

Intake:

Er wordt eerst geïnventariseerd wat jouw problemen en klachten zijn en goed geanalyseerd wat er aan de hand is. Je wordt gevraagd wat je met de hulp wilt bereiken. Soms zijn enkele gesprekken en enkele vragenlijsten toereikend hiervoor.

Psychologisch onderzoek:

Soms zijn de problemen wat ingewikkelder, we komen er niet gelijk uit wat er precies aan de hand is. Dan is er een uitgebreid psychologisch onderzoek nodig om te achterhalen wat er speelt. Die kunnen we uitvoeren, indien nodig in samenwerking met andere instanties of met een (kinder)psychiater. Er kan ook op school geobserveerd worden.

Onze oplossingen: behandeling

Er wordt een behandelplan op maat gemaakt dat bij jou past en dat leidend is voor wat we gaan doen.  We zoeken samen naar de beste oplossingen voor de problemen. Je krijgt meer inzicht in jouw denken en doen en leert handige manieren om met jouw problemen en lastige situaties om te gaan. Er wordt in deze veilige situatie geoefend met nieuwe vaardigheden zodat je in jouw eigen leven kunt toepassen wat je in therapie hebt geleerd.

Behandeling kan individueel of met meerdere mensen: jouw ouders, jouw kinderen, jouw partner of andere zeer belangrijke mensen.

Het aantal sessies wordt bepaald aan de hand van ernst, complexiteit en verloop van de psychische stoornis.

Onze oplossingen: bijzonderheden

Zelfvertrouwen:

Omdat zelfvertrouwen zo essentieel is voor het lichamelijk en psychisch welbevinden, wordt er gedurende de therapie altijd aandacht aan besteed. Zodoende kun je na de therapie zelf je problemen oplossen.

Bruxisme (kaakklemmen): kaakklemmen leidt tot een scala aan lichamelijke klachten en heeft te maken met psychische problematiek. En moeite met adequaat hanteren van stress. In een multidisciplinaire samenwerking wordt hier gewerkt aan bewustwording en aanpak van de problemen. Om zodoende de kaakklachten te verminderen of zelfs te stoppen.

Er wordt samengewerkt met:

  • jouw huisarts of andere verwijzer,
  • indien nodig met andere/eerdere behandelaars,
  • jouw school,
  • jouw ouders/jouw kinderen/jouw partner,
  • een (kinder)psychiater in de regio.

Wij maken tevens  gebruik van moderne methodes zoals EMDR.

Hulp in andere talen: Papiamento, Spaans en Engels.