Vergoeding: aandachtspunten

In 2019 zijn er WEL contracten afgesloten met VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW, ASR en VZR. Dit houdt in dat iedereen die bij deze verzekeraars en diens labels verzekerd is, recht heeft op vergoeding vanuit de basiszorg volgens de polisvoorwaarden van betreffende zorgverzekeraar en de contracten met onze praktijk.

Er is in 2019 GEEN contract afgesloten met Caresq/Iptiq. De labels die hieronder vallen zijn Besured, Promovendum en National Academic, voorheen ondergebracht bij VGZ. Dit houdt in dat iedereen die onder deze verzekeringen valt en in 2019 bij de praktijk wil starten, de kosten zelf moet betalen. Je kunt bij de verzekeraar informeren wat ze jou vergoeden. 

Dit jaar hebben volwassenen een eigen risico van 385 euro per jaar. De zorg hier telt mee voor het eigen risico.

Wij factureren via Famed. Voor meer informatie kun je kijken op www.famed.nl/fa-med-informatie/

Als je vragen hebt kun je ook bellen of via de website een mail sturen.

Vergoeding: tot 18 jaar

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Dit houdt in dat de vergoeding van de zorg van jongeren onder 18 jaar door de gemeente wordt verzorgd.

Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of sociale wijkteam nodig.

Met een verwijsbrief kan de hulp alvast gestart worden. De psycholoog vraagt een beschikking aan de gemeente. De ouders ontvangen schriftelijke bevestiging. De behandeling wordt sinds 2018 maandelijks aan de gemeente gedeclareerd.

Vanaf nu komen alleen kinderen en jongeren uit de volgende gemeenten voor vergoeding in aanmerking:

  • Nijmegen, Lent,
  • Heumen, Malden,
  • Mook en Middelaar,
  • Groesbeek, Millingen aan den Rijn, Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
  • Beuningen, Druten,
  • Wijchen.

Vanuit de zorgcoöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Regio Nijmegen werken we samen met de kinder- en jeugdpsychiatier werkzaam te Cuijk.

Jongeren die 18 jaar worden tijdens de behandeling kunnen bij de praktijk blijven om de behandeling af te maken. Vanaf dat moment val je dan onder de zorgverzekeringswet. Zie kolom 'Vergoeding vanaf 18 jaar'. 

Vergoeding: vanaf 18 jaar

Sinds januari 2008 word Eerstelijns psychologische hulpverlening, nu genoemd de GBGGZ, vergoed vanuit de basisverzekering, indien er een contract is afgesloten met jouw zorgverzekeraar.

Er worden alleen psychische stoornissen vergoed op enkele uitzonderingen na. Het aantal sessies wordt bepaald aan de hand van onder andere ernst, complexiteit en beloop van de psychische stoornis. Er zijn verschillende zogeheten zorgzwaarteproducten. In de eerste gesprekken wordt samen besloten welk zorgzwaarteproduct het beste past bij jou. De behandeling wordt aan het einde van de behandeling gedeclareerd.

Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Op de verwijzing dient minimaal te staan dat de huisarts verwijst naar de GBGGZ op vermoeden van een psychische stoornis. De datum van verwijzing is uiterlijk de dag van het eerste gesprek. Tevens moet de AGB-code en de handtekening van de huisarts vermeld staan op de verwijzing.