Vergoeding: aandachtspunten

De aanvullende verzekeringen bieden dit jaar minder vergoeding dan voorgaande jaren.

Lees de polisvoorwaarden goed door of vraag het goed na bij de zorgverzekeraar. Een goede tip is om vragen schriftelijk te stellen, bijvoorbeeld via email.

 

Let op: er zijn een aantal budgetpolissen die niet in aanmerking komen voor vergoeding bij ons.

 

Dit jaar hebben volwassenen een eigen risico van 385 Euro.

 

Wij factureren via Famed. Voor meer informatie kun je kijken op www.famed.nl/fa-med-informatie/

 

Als je vragen hebt kun je ook bellen of via de website een mail sturen.

Huisartsen kunnen kijken opwww.artsennet.nl

Vergoeding: tot 18 jaar

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Dit houdt in dat de vergoeding van de zorg van jongeren onder 18 jaar door de gemeente wordt verzorgd.

Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of sociale wijkteam nodig.

Met een verwijsbrief kan de hulp alvast gestart worden. De psycholoog vraagt een beschikking aan de gemeente. De ouders ontvangen schriftelijke bevestiging. De behandeling wordt aan het einde van het traject aan de gemeente gedeclareerd.

 

Vanaf nu komen alleen kinderen en jongeren uit de volgende gemeenten voor vergoeding in aanmerking:

  • Nijmegen, Lent,
  • Wijchen,
  • Heumen, Malden,
  • Mook en Middelaar,
  • Groesbeek, Millingen aan den Rijn, Beek, Ubbergen, Berg en Dal
  • Beuningen, Druten.

Vanuit de zorgcoöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Regio Nijmegen werken we samen met de kinder en jeugd psychiatier werkzaam te Cuijk.

Vergoeding: vanaf 18 jaar

Sinds januari 2008 word Eerstelijns psychologische hulpverlening, nu genoemd de GBGGZ, vergoed vanuit de basisverzekering, indien er een contract is afgesloten.

 

Er worden alleen psychische stoornissen vergoed op enkele uitzonderingen na. Het aantal sessies wordt bepaald aan de hand van onder andere ernst, complexiteit en beloop van de psychische stoornis. Er zijn verschillende zogeheten zorgzwaarteproducten. In de eerste gesprekken wordt samen besloten welk zorgzwaarteproduct het beste past bij jou. 

 

Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. In sommige gevallen voldoet de verwijzing van een medisch specialist. Op de verwijzing dient minimaal te staan dat de huisarts verwijst naar de GBGGZ op vermoeden van een psychische stoornis. De datum van verwijzing is uiterlijk de dag van het eerste gesprek. Tevens moet de AGBcode van de huisarts vermeld zijn op de verwijzing.

 

Dit jaar hebben wij contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Dit houdt in dat iedereen in 2017 recht heeft op vergoeding volgens de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar.