Vergoeding: tot 18 jaar

Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Dit houdt in dat de vergoeding van de zorg van jongeren onder 18 jaar door de gemeente wordt verzorgd.

Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of sociale wijkteam nodig.

Met een verwijsbrief kan de hulp alvast gestart worden. De psycholoog vraagt een beschikking aan de gemeente. De ouders ontvangen schriftelijke bevestiging. De behandeling wordt sinds 2018 maandelijks aan de gemeente gedeclareerd.

Vanaf nu komen alleen kinderen en jongeren uit de volgende gemeenten voor vergoeding in aanmerking:

  • Nijmegen, Lent,
  • Heumen, Malden,
  • Mook en Middelaar,
  • Groesbeek, Millingen aan den Rijn, Beek, Ubbergen, Berg en Dal,
  • Beuningen, Druten,
  • Wijchen.

Vanuit de zorgcoöperatie Vrijgevestigde Jeugd GGZ Regio Nijmegen werken we samen met de kinder- en jeugdpsychiatier werkzaam te Cuijk.

Jongeren die 18 jaar worden tijdens de behandeling kunnen bij de praktijk blijven om de behandeling af te maken. Vanaf dat moment val je dan onder de zorgverzekeringswet. Zie kolom 'Vergoeding vanaf 18 jaar'.