Vergoeding: vanaf 18 jaar

Sinds januari 2008 word Eerstelijns psychologische hulpverlening, nu genoemd de GBGGZ, vergoed vanuit de basisverzekering, indien er een contract is afgesloten met jouw zorgverzekeraar.

Er worden alleen psychische stoornissen vergoed op enkele uitzonderingen na. Het aantal sessies wordt bepaald aan de hand van onder andere ernst, complexiteit en beloop van de psychische stoornis. Er zijn verschillende zogeheten zorgzwaarteproducten. In de eerste gesprekken wordt samen besloten welk zorgzwaarteproduct het beste past bij jou. De behandeling wordt aan het einde van de behandeling gedeclareerd.

Voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Op de verwijzing dient minimaal te staan dat de huisarts verwijst naar de GBGGZ op vermoeden van een psychische stoornis. De datum van verwijzing is uiterlijk de dag van het eerste gesprek. Tevens moet de AGB-code en de handtekening van de huisarts vermeld staan op de verwijzing.