Onze oplossingen

Onze oplossingen: werkwijze

Ons hulpaanbod is:

  • laagdrempelig
  • op maat
  • in principe kortdurend

Intake:

Er wordt eerst geïnventariseerd wat jouw problemen en klachten zijn en goed geanalyseerd wat er aan de hand is. Je wordt gevraagd wat je met de hulp wilt bereiken.  Vanaf 2022 zijn we verplicht de HONOS+ vragenlijst af te nemen. Deze vindt doorgaans in het tweede gesprek plaats en vormt mede de basis voor het behandelplan die we dan gezamenlijk maken.

Psychologisch onderzoek:

Soms zijn de problemen wat ingewikkelder, we komen er niet gelijk uit wat er precies aan de hand is. Indien uitgebreider psychologisch onderzoek en/of specialistische behandeling nodig is, werken we met andere collega’s of met een psychiater samen.

Onze oplossingen: behandeling

Er wordt een behandelplan op maat gemaakt dat bij jou past en dat leidend is voor wat we gaan doen, gebaseerd op de vigerende richtlijnen.  We zoeken samen naar de beste oplossingen voor de problemen. Je krijgt meer inzicht in jouw denken en doen en leert handige manieren om met jouw problemen en lastige situaties om te gaan. Er wordt in deze veilige situatie geoefend met nieuwe vaardigheden zodat je in jouw eigen leven kunt toepassen wat je in therapie hebt geleerd.

Behandeling kan individueel of met meerdere mensen: jouw ouders, jouw kinderen, jouw partner of andere zeer belangrijke mensen.

Het aantal sessies wordt bepaald aan de hand van ernst, complexiteit en verloop van de psychische stoornis.

Er wordt samengewerkt met:

  • jouw huisarts of andere verwijzer zoals de gnatholoog, fysiotherapeut of logopedist,
  • indien nodig met andere/eerdere behandelaars,
  • indien nodig jouw ouders/jouw kinderen/jouw partner,
  • een psychiater in de regio.

Wij hanteren diverse methodes, o.a. EMDR.

Er wordt hulp geboden in andere talen: Papiamento, Spaans en Engels.

Onze oplossingen: bijzonderheden

Zelfvertrouwen:

Omdat zelfvertrouwen zo essentieel is voor het lichamelijk en psychisch welbevinden, wordt er gedurende de therapie altijd aandacht aan besteed. Zodoende kun je na de therapie zelf je problemen oplossen.

Bruxisme (kaakklemmen):

Kaakklemmen en verwante problemen leiden tot een scala aan lichamelijke klachten. Het heeft te maken met psychische problematiek,  en moeite met adequaat hanteren van stress. In een multidisciplinaire samenwerking wordt hier gewerkt aan bewustwording en aanpak van de problemen. Om zodoende de kaakklachten te verminderen of zelfs te stoppen.

Hoogsensitiviteit (HS/HSP):

Het is wetenschappelijk aangetoond dat hoogsensitiviteit een persoonlijkheidskenmerk is die voorkomt bij circa 20% van de mensen. Je verwerkt binnenkomende informatie zodanig anders dat het kan leiden tot diverse psychische stoornissen waar je veel last van kunt hebben. Het herkennen en erkennen ervan en het anders omgaan met de wereld om je heen kan veel verschil uitmaken.  We  kunnen hierbij helpen. HS mag geen hoofddiagnose zijn voor vergoede zorg vanuit de zorgverzekeraar.

Hoogbegaafdheid (HB):

Wij kunnen je helpen bij de problemen die je ondervindt als gevolg van je hoogbegaafdheid.  HB mag geen hoofddiagnose zijn voor vergoede zorg vanuit de zorgverzekeraar.