Vergoeding

Vergoeding: zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 geldt een nieuw vergoedingensysteem voor de hele GGZ, het Zorgprestatiemodel. Vanaf nu geldt het volgende:

  • Het eigen risico wordt elk jaar opnieuw aangesproken, dus als je begonnen bent in 2022 en de behandeling loopt door in 2023, dan betaal je 2 keer de eigen risico voor de zorg hier.
  • er wordt niet meer gewerkt met producten met een vooraf bepaalde aantal uren, maar dit houdt niet in dat er oneindig behandeld kan worden. Er geldt nog steeds het principe van zo kort mogelijk behandelen.
  • De consulten worden maandelijks gedeclareerd aan de zorgverzekeraars met wie de praktijk een contract heeft. De nota’s zullen duidelijker zijn. 
  • Bij niet-vergoede zorg worden de consulten maandelijks aan jou gefactureerd.
  • Er wordt een vragenlijst ingevuld over de zorgvraagtype en de uitslag (het zorgvraagtype nummer) wordt op de factuur naar de zorgverzekeraars vermeld tenzij je hier bezwaar tegen hebt: dan wordt er samen een privacyverklaring ondertekend.
  • Meestal wordt er een afspraak gemaakt voor een bepaalde duur, de directe tijd. Alle directe tijd die besteed wordt aan behandeling wordt genoteerd, per dag geregistreerd en als zodanig per dag gefactureerd. Er wordt in de praktijk uitgegaan van de daadwerkelijke bestede tijd.

Meer informatie kun je hier lezen.

 

Vergoeding: zorgverzekeraars

In 2024 zijn er WEL contracten afgesloten met VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW, ASR, ONVZ en Salland. Dit houdt in dat iedereen die bij deze verzekeraars en diens labels verzekerd is, recht heeft op vergoeding vanuit de basiszorg volgens de polisvoorwaarden van betreffende zorgverzekeraar en de contracten met onze praktijk.

Er is in 2024 GEEN contract afgesloten met Caresq en OWM Zorg en Zekerheid en de labels die hieronder vallen. Dit houdt in dat iedereen die onder deze verzekeringen valt en in 2024 bij de praktijk wil starten, de kosten zelf moet betalen. Je kunt bij de verzekeraar informeren wat ze jou vergoeden. 

In 2024 hebben volwassenen een eigen risico van 385 euro per jaar. De zorg hier telt mee voor het eigen risico.

Wij factureren via Infomedics,  Voor meer informatie kun je kijken  op de Infomedics website.

Als je vragen hebt kun je ook bellen of via deze website een mail sturen.

 

Vergoeding: algemeen

Indien er een contract is afgesloten met jouw zorgverzekeraar, worden alleen psychische stoornissen vergoed die een DSM-classificatie hebben, op een aantal uitzonderingen na, zoals burn-out en relatieproblemen. Aan de telefoon met de psycholoog wordt dat doorgaans besproken. Er worden alleen psychische stoornissen vergoed op enkele uitzonderingen na. 

Voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar is er ALTIJD een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk, gedateerd vóór en uiterlijk op de dag van het eerste gesprek. Dit is ook nodig indien de gnatholoog je heeft verwezen. Op de verwijzing dient minimaal te staan dat de huisarts verwijst naar de GBGGZ op vermoeden van een psychische stoornis. Tevens moet de AGB-code en de handtekening van de huisarts vermeld staan op de verwijzing. De vergoede zorg gaat pas in vanaf de datum vermeld op de verwijsbrief van de huisarts. De consulten vóór die datum dien je zelf te betalen.

Als bevestiging van de intake ontvang je de Algemene Voorwaarden van de praktijk met uitgebreide informatie over de gang van zaken en het Zorgprestatiemodel. 

De tarieven kun je lezen in dit document.