Verwijzers

Huisartsen

In de meeste gevallen zult u zelf de patiënt naar de psycholoog verwijzen. Het is ook mogelijk dat uw patiënt op eigen initiatief hulp zoekt of door bv de gnatholoog, een diëtiste, een neuroloog, de UWV, een haptonoom of een andere collega wordt verwezen. Ook in deze gevallen is een verwijsbrief van de huisarts verplicht voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars erkennen alleen de huisarts, psychiater, bedrijfsarts en straatdokter als erkende verwijzer.

De verwijsbrief kunt u het makkelijkste digitaal via Zorgdomein naar de praktijk sturen. Indien dat niet mogelijk is, kunt u ook via Zorgmail de brief sturen. Mijn Zorgmailadres is: 500052304@lms.lifeline.nl of ty.tromp@zorgmail.nl.

De verwijsbrief van uw patiënt moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In de verwijsbrief dienen volgens de zorgverzekeraars de volgende gegevens te staan:

 • gegevens van uw patiënt: alle NAW gegevens, BSN nummer, inschrijfnummer van de verzekerde
 • gegevens van de huisarts: alle NAW gegevens (naam, adres, telefoonnummer), functie en uw AGB-code
 • de datum van de verwijsbrief. Deze moet gedateerd zijn vóór het eerste gesprek bij d psycholoog en maximaal 4 maanden oud zijn
 • verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)
 • vermoeden van een DSM-5 stoornis, gespecificeerd
 • objectivatie volgens HHM voor de GBGGZ
  • ernst (GBGGZ: van licht tot ernstig (GAF tussen 5170))
  • risico (GBGGZ: van laag tot matig: hoge risico gaat naar SGGZ)
  • beloop van klachten (aanhoudende klachten of voldoen aan DSM-5 criteria)
 • screening BOI waarvan de uitkomst op de verwijsbrief wordt gemeld
 • verwijsvraag: wat wilt u voor uw client
 • voorgeschiedenis mag mee gestuurd worden
 • handtekening van de arts.